• Условия за ползване

   ОБЩИ УСЛОВИЯ

    

   Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между Шус Експерт ЕООД (наричан по-долу ledianatomic.bg)  от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн ledianatomic.com (наричан на κρατκο "сайт"). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на ledianatomic.com (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

   1. Анулиране договора за продажба

    

   Всички покупки направени в  LEDI Anatomic  можете да върнете без да посочите причини в рамките на 14 дни след получаване на стоките. Договорът за покупка става обвързващ след получаване на артикулите с Вашето одобрение. Счита се, че одобрението е извършено, ако не изпратите никакво друго съобщение в рамките на 14-дневен срок или не върнете доставените стоки. След одобрението имате и следното право на отмяна.

   2. Правила за анулиране договора за продажба

   Отмяна на договора
   Имате право да анулирате този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочите причини. 

   Периодът на анулиране е четиринадесет дни, считано от деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, което не е превозвачът, сте получили последните стоки. Периодът обаче не започва, преди договорът за покупка да стане обвързващ за Вас с одобрението на закупената от Вас позиция.

   За да упражните правото си на отмяна на договора за продажба, получените от Вас стоки не трябва да са използвани, повредени и трябва да бъдат запазени оригиналните опаковки , с които сте ги получили!

   За да се възползвате от правото си, ще трябва да ни уведомите за Вашето решение да се оттеглите от настоящия договор, както и да посочите начина и номера за проследяване на куриера с който връщате получената стока. Може да използвате приложения формуляр за отказ, който не е задължителен. Уведомлението трябва да изпратите на посочения адрес или на електронната ни поща:

   Веско ВидиновШус Експерт ЕООД,София 1000ул.“Екзарх Йосиф“ 7, Oбслужване на клиенти  Тел:. 0879 950 955, Е-мейл адрес: office@ledianatomic.bg

   За да се запази срокът за отмяна, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на отказ  преди изтичането на срока за отказ, а самата стока да бъде изпратена на посочения по-горе адрес, своевременно. 

   Последици от отмяната
   Ако се откажете от договора,  всички плащания, които получихме от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи за връщането на стоката от Ваша страна) ще ви бъдат възстановени незабавно или най-късно в рамките на четиринадесет дни от датата, на която уведомлението за Вашето оттегляне на този договор е достигнало до нас. За това изплащане ще използваме същите начини на плащане, каквито сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако не е изрично договорено друго с вас; В никакъв случай няма да бъдете таксувани за тези такси за погасяване. Можем да откажем изплащането, ако стоката е използвана, повредена, без оригиналната опаковка или в нарушен търговски вид.

   Трябва да върнете стоките незабавно или във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която ни уведомите за отмяната на този договор. Крайният срок е изпълнен, ако изпратите стоките преди крайния срок от четиринадесет дни. 


   Трябва само да платите за евентуална загуба на стойността на стоките, ако тази загуба на стойност се дължи на обработка, която не е необходима за разглеждане на характера, характеристиките и функционирането на стоките.

   Край на правилата за анулиране договора за продажба

   3. Доброволна гаранция за връщане

   За всички покупки от LEDI Anatomic, ние Ви дaваме доброволно връщане и гаранция за 20 дни от получаване на стоката, в допълнение към задължителното право на отказ. Можете да се възползвате от 14-дневния срок за отказ от договора, като  върнете стоката в срок от 20 дни от датата на получаване. Срокът започва да тече от деня след получаването на стоката за нас, при условие, че продуктът е с оригиналната опаковка, както и одобрен,  договорът за покупка трябва да бъде в неизползвано и неповредено състояние. Навременното изпращане е достатъчно за крайния срок. Стоките трябва да бъдат върнати на Веско ВидиновШус Експерт ЕООД,София 1000ул.“Екзарх Йосиф“ 7Договореното споразумение за доброволно връщане оставя Вашите законни права и претенции незасегнати.

   4. Гаранция

   Ако доставената стока е с очевидни материални или производствени дефекти, включително транспортни щети, моля да се обърнете веднага към нас или служителя на къриера който Ви ги доставя(ако ги откриете в момента на получаването). Пускането на тази жалба (информирането ни) няма последици за законовите  Ви претенции, ако нормативните изисквания за всички настъпили по време на Гаранционният срок  дефекти на стоките и правните претенции към последващото изпълнение по отстраняване липса / нова доставка и прилагане на вашия избор при по-нататъшни претенции към намаляване ( отбив от цената)  или прекратяване на договора за покупка, както и щети, включително компенсация при изпълнението, както и обезщетение за загубата и разходи. Доколкото ви предоставяме гаранция за продавача, подробностите за гаранционните условия, които са приложими към всяка доставка. Гаранционните искове не засягат законовите искове / права.

   5. Продукти, които не могат да бъдат доставени

   Ако конкретен артикул не е наличен, ние се задължаваме да Ви информираме за невъзможността преди да приемем поръчката. Запазваме правото да Ви изпратим заместващ продукт, който предварително трябва да бъде обсъден с Вас, запазвайки в тези случаи съответната цена и качество. Ако не искате да го приемете или го запазите, можете да го използвате безплатно от т. 1 и 2 в рамките на законовия гаранционен срок, за да ни го  изпратите обратно.

   6. Валидност на цените

   Цените, цитирани на www.ledianatomic.bg са онлайн цени (с включен ДДС).

   7. Превозни разходи

   Вашите разходи за доставка на поръчка,  понастоящем се определят от куриерите, които изберете за транспортната услуга. Ако стане необходимо да обединим няколко поръчки  в една пратка,  разбира се, ще таксуваме веднъж само сумата.

   8. Плащане

   Винаги можете да плащате с Наложен платеж, кредитна карта или PayPal. Ние НЕ си запазваме правото да приспадаме каквато и да е парична отстъпка. Ние си запазваме правото да ви предложим само определени методи за плащане относно  исканата доставка, например само за покриване на кредитния ни риск в съответствие със съответната кредитоспособност. Запазваме правото да доставяме стоките само след авансово плащане. При получаване на поръчката ще координираме това с клиента.

   9. Задържане на собствеността

   До пълното плащане стоките остават собственост на LEDI Anatomic.

   10. Електронна комуникация

   Вие се съгласявате, че договореното съобщение може да бъде в електронна форма.

   Идентификация доставчик

   Шус Експерт ЕООД 
   София – 1000, ул.Бетховен Л.В. 6

   ДДС регистрация BG 175427348
   Управител: Веско Видинов

   Формуляр за изтегляне на модел 
   Ако искате да оттеглите договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.  Веско Видинов Шус Експерт ЕООД, София – 1000, ул.Екзарх Йосиф 7, Обслужване на клиенти Тел: 0879 950 955, Е-мейл адрес: office@ledianatomic.bg

   настоящето известявам (и) Аз / ние * Договора от мен / нас * затворен в: 
   продажба на следните стоки 
    
   предоставяне на следните услуги 
    
   От / Име на потребителя (ите)
    
   от / на потребителите Адрес (и)
    
   от / на потребителите Подпис :
   Дата:


    
   * Ненужното се зачерква. 

   Алтернативно разрешаване на спорове

   Ние не сме длъжни и не желаем да участваме в процедурите за разрешаване на спорове пред съда за арбитраж на потребителите.

   Отказ от отговорност за външни връзки

   Позоваваме се на страниците ни с връзки към други сайтове в Интернет. За всички тези връзки се прилага: Шус Експерт ЕООД  изрично заявява, че няма влияние върху дизайна и съдържанието на свързаните страници. Ето защо ние се дисоциираме изрично от цялото съдържание на свързани сайтове на трети страни на www.ledianatomic.bg и НЕ приемаме тези съдържания като наши собствени. Тази декларация важи за всички показвани връзки и съдържание на страниците, към които водят връзките.

   Имидж права

   Всички права върху изображения, принадлежат на Шус Експерт ЕООД или неговите партньори. Използването без изрично съгласие НЕ е разрешено.

   Съхранение на текста на поръчката

   Текстът на поръчката не се съхранява от нас и не може да бъде извлечен след приключване на процеса на потвърждение. Въпреки това можете да отпечатате данните за поръчката веднага след изпращането й. След направата на поръчката ще бъдете уведомени на електронната Ви поща, относно промените в нейния сатус.

   Допълнение

   От 15 февруари 2016 г. Комисията на ЕС ще осигури платформа за извънсъдебно разрешаване  на спорове. Това дава възможност на потребителите да решават споровете  във връзка с онлайн поръчката си без намесата на съда. Платформата за уреждане на спорове  може да бъде достигната на следната външна връзка . 
   Ние не сме задължени да участваме в помирителна процедура и за съжаление, не можем да предложим да участваме в такава процедура.

      Декларация за поверителност

   Информация за защита на личните данните и новите изисквания съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от27 април 2016 можете да намерите тук .

 • Последно разгледани
   • Copyright © 2022 Shoes Expert ltd
   • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.